Zb logo

  

   blogi   forum

Wiadomości

Komentarze / Blogi

Tomasz Nowak Tomasz Nowak

Kamera! Akcja! I nic nie widać

​Bytomski system monitoringu to 38 kamer non stop rejestrujących to, co dzieje się w najważniejszych punktach miasta, obraz… więcej >>>


Marcin Hałaś Marcin Hałaś

Dobra koalicja, a przynajmniej najlepsza

Od wyborów samorządowych Bytomiem rządzi koalicja KO-PiS, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda magicy z… więcej >>>


Witold Branicki Witold Branicki

Krajobraz po historycznym spadku

​Na 760-lecie lokacji Bytomia na prawie niemieckim Ratusz oraz jego agendy, miejscowe instytucje i organizacje

przygotowały turnieje, imprezy,… więcej >>>


Jacek Sonczowski Jacek Sonczowski

Święto policji w teatrze “Rozbark”

​Policjanci z bytomskiego garnizonu spotkali się w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu "Rozbark". Okazją było doroczne Święto Policji.… więcej >>>


ZB 52 | 24.12.2018 | Życie sportowe | Witold Branicki

Naszą misją jest aktywne i zdrowe społeczeństwo

​Rozmowa z Janem Widerą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki


– Minęły 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawiło swoje dokonania przez ten okres oraz plany na kolejny rok. Które inicjatywy uważa pan za szczególnie istotne?

– Naszym priorytetem stały się ogólnopolskie rozwiązania służące aktywizacji społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Jednocześnie nie zapominamy o osobach starszych oraz niepełnosprawnych. W ciągu 3 lat zwiększyliśmy o 93 procent nakłady na sport powszechny. Z kwoty 117 mln w 2015 roku do 226 mln zł w tym roku. 

Nie działamy na potrzebę chwili. Tworzymy zmiany systemowe, długoterminowe, na pokolenia. Ich efekty odczujemy za kilka lat. Sukcesywnie tworzymy piramidę szkoleniową. Jej budowę zaczęliśmy od trwałych fundamentów. Reaktywowaliśmy program Szkolny Klub Sportowy. Rządowy program „Klub” służy bezpośredniemu wsparciu małych i średnich klubów. Tylko w 2018 r. kwotami od 10 do 15 tys. zł zostało dofinansowanych ponad 3600 klubów. Z programów „Klub” i „SKS” skorzystali mieszkańcy Bytomia. Stworzyliśmy również Narodową Bazę Talentów. W 2019 roku ruszy program „Skaut”, będący innowacyjnym rozwiązaniem poszukiwania młodzieży uzdolnionej do sportu. Nowością jest także akcja „Pierwszy Trener”, opracowana z myślą o wsparciu działania wychowawców mistrzów.

Tworząc kolejne poziomy piramidy szkoleniowej, przywróciliśmy i umocniliśmy kadry wojewódzkie młodzików, juniorów młodszych, juniorów oraz młodzieżowców. Aby nie tracić sportowych talentów, uruchomiliśmy we współpracy z Polską Fundacją Narodową  kolejny innowacyjny program „Team 100”. Dzięki niemu 250 młodych sportowców w wieku od 18 do 23 lat może liczyć na konkretne finansowe wsparcie swojej kariery sportowej kwotą około 40 tys. zł rocznie. W Bytomiu mamy obecnie dwie beneficjentki tego programu – dżudoczkę GKS Czarni Beatę Pacut oraz sprinterkę MKS-MOSM Magdalenę Stefanowicz. 

Szczyt piramidy szkoleniowej stanowią indywidualne umowy sportowców ze spółkami Skarbu Państwa, na które mogą liczyć najbardziej perspektywiczni zawodnicy po ukończeniu 23 roku życia. Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku wsparciem w ramach „Team100” oraz kontraktów z SSP objętych było łącznie ponad 300 sportowców. 

Nasze programy skierowane do dzieci i młodzieży objęły prawie 2 mln osób, co stanowi 57 proc. wzrostu w stosunku do 2015 roku. Chcemy, żeby młody człowiek na wszystkich etapach sportowego rozwoju mógł skorzystać z ministerialnych środków przeznaczonych na aktywizację społeczeństwa.

Jednocześnie wciąż dużym problemem jest funkcjonowanie Polskich Związków Sportowych. Nie możemy dopuścić do stagnacji poszczególnych dyscyplin z powodu nieudolności działaczy sportowych. W kilku przypadkach konieczne stało się finansowanie szkolenia danej dyscypliny przez Polski Komitet Olimpijski z pominięciem związku sportowego. Powstrzymaniu negatywnych tendencji w tym obszarze mają służyć zmiany legislacyjne oraz inicjatywy typu Akademia Zarządzania Sportem i Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jednocześnie cały czas przypominamy działaczom, że finansowanie związków z budżetu MSiT nie jest prawem, ale przywilejem. 

Do podstawowych zadań Ministerstwa Sportu i Turystyki należy również efektywna walka z dopingiem. Minister Witold Bańka jest pierwszym Polakiem zasiadającym w Komitecie Wykonawczym WADA (Światowej Organizacji Antydopingowej), jako reprezentant 47 państw Rady Europy.

Znowelizowaliśmy ustawę o sporcie oraz ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, dzięki czemu powstała m.in. nowoczesna agencja antydopingowa POLADA. Przekształciliśmy Zakład Badań Antydopingowych w Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Pamiętamy także o rozwoju turystyki, przede wszystkim krajowej. Zmieniliśmy ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. To bardzo ważna branża. Zapewnia liczne miejsca pracy. Przynosi budżetowi państwa znaczne dochody, wynoszące około 6 procent PKB. W ramach nowelizacji ustawy o sporcie pracujemy także nad opracowaniem przepisów o tak zwanej turystyce społecznej, powiązanej z aktywnością fizyczną i programem „Dostępność Plus” dla osób z niepełnosprawnościami.

Nakłady na sport powszechny osób z niepełnosprawnościami wzrosły o 26 procent, a na sport wyczynowy w tym obszarze o 40 proc. To są rekordowe liczby, przekładające się na konkretne działania. 

– Dotychczas mówił pan o wsparciu finansowym, systemowym i organizacyjnym udzielanym sportowcom na wszystkich etapach ich rozwoju oraz klubom i związkom sportowym. Ale MSiT pomaga również w realizacji inwestycji sportowych, czego najlepszym przykładem są trzy przedsięwzięcia w Bytomiu. 

– To wynika z ministerialnego programu wsparcia infrastruktury sportowej w całej Polsce. MSiT dofinansuje budowę, modernizację i remonty obiektów sportowych. Na to co roku przeznaczamy ponad 0,5 miliarda złotych. W ostatnich trzech latach Bytom także pozyskał środki z tego programu. Mam na myśli dofinansowanie modernizacji piłkarskich boisk Silesii Miechowice i Polonii oraz budowy 4-kortowej hali tenisowej Górnika Bytom.

– Nowy prezydent Bytomia w udzielanym nam wywiadzie wyraził się bez ogródek, że „obiekty sportowe znajdują się w dramatycznym stanie”. Jako bytomianin znakomicie jest pan zorientowany w tej sprawie. Jakie pana zdaniem powinny być bytomskie priorytety inwestycje w dziedzinie sportu?

– Moim zdaniem gminy i powiaty powinny skoncentrować się na modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji całej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem sportowej bazy dla  dzieci i młodzieży. Nie mogą skupiać się na tworzeniu wysokospecjalistycznych obiektów, przeznaczonych dla wąskiej grupy zawodników i zawodniczek. Należy inwestować w otwarte i zadaszone wielofunkcyjne place do gry, z których będzie mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców, tętniące życiem od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora. W tej grupie obiektów mieszczą się między innymi boiska do gier zespołowych – piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, wielodyscyplinarne stadiony lekkoatletyczne czy też lodowiska przeznaczone do hokeja i ślizgawki. Gminy mogą też skorzystać z ministerialnego programu „Otwarte Strefy Aktywności”, w ramach którego tylko w edycji 2018 powstało bądź powstanie około 1500 takich obiektów w całej Polsce, a docelowo ma być ich ponad 3000. Na realizację programu przeznaczamy 100 mln zł.

– W sprawie budowy lodowiska szef Ratusza zapowiedział: „Mamy wstępną deklarację dofinansowania inwestycji przez resort sportu.” Czy to na 100 procent pewne, że w 2019 roku ministerstwo wspomoże bytomską inwestycję? Jeżeli tak, to jaką kwotą?

– Moja wizyta u włodarzy Bytomia miała jeden podstawowy cel, zapoznanie ich z możliwościami skorzystania z ministerialnych programów rozwoju infrastruktury sportowej. Nie mogę zagwarantować konkretnej kwoty na inwestycję. Najpierw musi wpłynąć do MSiT właściwie sporządzony wniosek o dofinansowanie inwestycji wraz z pełną dokumentacją planowanego przedsięwzięcia. Po analizie i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję w Ministerstwie Sportu i Turystyki następuje podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania inwestycji odpowiednią kwotą. Przed złożeniem wniosku mówimy wyłącznie o ogólnych sumach przysługujących beneficjentom poszczególnych ministerialnych programów. 

Lodowisko w Bytomiu można zbudować na przykład w ramach programu inwestycji strategicznych o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego i pozytywnej opinii Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Wtedy beneficjent może otrzymać  do 50 proc. kwoty przeznaczonej na inwestycję. Czyli może dostać 10-procentowe lub 49-procentowe wsparcie. Jego wysokość zależy od ogólnej rocznej kwoty przeznaczonej na wsparcie inwestycji, od liczby zgłoszeń oraz od tego, czy przedsięwzięcie wpisuje się w strategię ministerstwa. Niektóre programy przewidują nawet do 70 procent dofinansowania, inne tylko do 33 proc.

– Trwa debata na temat lokalizacji nowego lodowiska, stadionów piłkarskiego i lekkoatletycznego oraz basenu. Jakie są pana sugestie?

– Chociaż nie kryję sentymentu do Bytomia, nie chciałbym niczego sugerować władzom miasta. Plany inwestycyjne wynikają z możliwości finansowych oraz potrzeb gminy. Dla nas najważniejsze jest to, by dany obiekt służył przede wszystkim sportowemu rozwojowi dzieci i młodzieży, który jest fundamentem sportu wyczynowego. 

Pamiętajmy również, że Bytom jest jednym z niewielu miast w Polsce, mających Szkołę Mistrzostwa Sportowego na poziomie podstawowym i licealnym. Ten ogromny potencjał powinien być należycie zagospodarowany. O uzdolnioną młodzież trzeba odpowiednio zadbać. 

– Gdyby był pan prezydentem Bytomia, to gdzie umiejscowiłby pan nowe lodowisko?

– Obecna lokalizacja nie należy do najszczęśliwszych. Przy ulicy Pułaskiego brakuje miejsc parkingowych oraz odpowiednich dojazdów. Obiekt pozostaje uciążliwy dla mieszkańców. Dlatego trzeba znaleźć nowe miejsce pod inwestycję, znajdujące się blisko śródmieścia, odpowiednio skomunikowane.

– Władze miasta sugerują inwestycję w Szombierkach. Jednak przed budową hali sportowej przy ul. Modrzewskiego fachowcy ostrzegali, że dojazd do niej z dwóch stron prowadzi przez tory tramwajowe. Problem pozostał. Poza tym w Szombierkach większość pogórniczych obszarów już zostało zagospodarowanych na cele sportowe, handlowe oraz mieszkaniowe. Jeżeli nie przy Pułaskiego, to może lodowisko powinno powstać przy stadionie GKS Rozbark?

– Gdybyśmy mieli wskazać inne miejsca pod inwestycję, na pewno należałoby wziąć pod uwagę również stadion GKS Rozbark z przyległościami. Mógłby tam powstać wielofunkcyjny ośrodek sportowy ze stadionem lekkoatletycznym oraz lodowiskiem. Jednak koszty jego powstania zwiększy budowa kilkusetmetrowego dojazdu do ulicy Łagiewnickiej. Trzeba szybko wybrać rozwiązanie pod każdym względem optymalne, ponieważ obecne lodowisko praktycznie znajduje się w stadium likwidacji.

– Czego można panu życzyć w 2019 roku?

– Przede wszystkim zdrowia, bo tego nigdy nie za wiele. Potrzeba nam również spokoju, żebyśmy mogli kontynuować nasze działania na rzecz rozwoju turystyki i sportu – ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji dzieci oraz młodzieży, bo to fundament zdrowego i przedsiębiorczego społeczeństwa. 

Czytelnikom „Życia Bytomskiego”, wszystkim mieszkańcom naszego miasta składam najserdeczniejsze życzenia błogosławionych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas zregeneruje nasze siły przed zbliżającym się 2019 rokiem.Artykuł był oglądany 2040 razy.
 • Ocena - 5 1 głosów
   


Komentarze
 • pozostałe artykuły z tego wydania

  Narodził się Jezus Chrystus,  bądźmy weseli.

  Radości z narodzenia Boga życzy Życie Bytomskie

  więcej >>>
  ZB 52 | Życie miasta | 24.12.2018 | Edytor

  Budżet przyjęty,  ale będą poprawki

  ​Wszyscy byli za! Radni przyjęli budżet Bytomia na rok 2019. Po raz pierwszy w dziejach dokonali tego jednogłośnie, a podczas debaty nie… więcej >>>

  ZB 52 | Życie miasta | 24.12.2018 | Tomasz Nowak

  Radni już nie podnoszą rąk

  ​Sprawnie i nowocześnie. Sporo się zmieniło w bytomskiej Radzie Miejskiej wraz z początkiem kadencji. Nie chodzi tu jednak tym razem o jej skład personalny,… więcej >>>

  ZB 52 | Życie miasta | 24.12.2018 | Edytor

  Zaświeciła gwiazdka dla Polaków na Kresach

  ​Połączyło ich pomaganie.  2,5 tony darów trafiło przed Bożym Narodzeniem do naszych rodaków mieszkających na Kresach. Zebrano je w ramach dorocznej… więcej >>>

  ZB 52 | Życie miasta | 24.12.2018 | Edytor

  Barszcz, pierogi i światełko pokoju

  ​Spotkanie bytomian. 800 litrów barszczu, 400 kilogramów uszek i kilka tysięcy pierników przygotowano na tegoroczną Bytomską Wigilię. Zorganizowano ją w miniony czwartek… więcej >>>

  ZB 52 | Życie miasta | 24.12.2018 | Edytor

  Trzej Królowie wjadą na Rynek

  ​Będzie konkurs. Na razie szykujemy się wprawdzie do Bożego Narodzenia, ale warto pomyśleć już o święcie Trzech Króli. 6 stycznia tradycyjnie… więcej >>>

  ZB 52 | Środek życia | 24.12.2018 | Edytor

  Czarodziejka podziemnych skarbów

  ​To nie alchemia. W rękach Małgorzaty Kapczyńskiej ożywa historia ludzi sprzed setek lat. Nowego blasku nabierają metalowe cuda, a gliniane naczynia przypominają… więcej >>>

  ZB 52 | Środek życia | 24.12.2018 | Edytor

  Licytacja, muzeum i van Gogh

  ​Eksponaty pod młotek. Takiej licytacji jeszcze w bytomskim Muzeum Górnośląskim nie było. Pod młotek poszły eksponaty prezentowane na wystawie zatytułowanej „Twój… więcej >>>

  ZB 52 | Środek życia | 24.12.2018 | Edytor

  Wigilia jak wspomnienie domu

  ​Modlitwa i biesiada. 24 grudnia ostatnie piętro w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Dworcowej zamienia się w wielką świąteczną salę.… więcej >>>

  ZB 52 | Środek życia | 24.12.2018 | Edytor


  OGŁOSZENIA
  DROBNE

  W PONIEDZIAŁEK
  W GAZECIE
  W ŚRODĘ
  W INTERNECIE!*

  *za 15% dopłatą

  08 lipca 2020

  imieniny:
  Edgara, Elżbiety

  Galeria Tomenki

  Nasze akcje

  • Panteon bytomski

   Cykl artykułów o ludziach, którzy na przestrzeni wieków zasłużyli się dla Bytomia. więcej >>>

  Redakcja