Zb logo

  

   blogi   forum

Wiadomości

Komentarze / Blogi

Tomasz Nowak Tomasz Nowak

Kamera! Akcja! I nic nie widać

​Bytomski system monitoringu to 38 kamer non stop rejestrujących to,… więcej >>>


Marcin Hałaś Marcin Hałaś

Domki z kart

​Niemal równy rok temu pisałem w tym miejscu w komentarzu… więcej >>>


Witold Branicki Witold Branicki

Krajobraz po historycznym spadku

​Na 760-lecie lokacji Bytomia na prawie niemieckim Ratusz oraz jego… więcej >>>


Jacek Sonczowski Jacek Sonczowski

Święto policji w teatrze “Rozbark”

​Policjanci z bytomskiego garnizonu spotkali się w Bytomskim Teatrze Tańca… więcej >>>


Tomasz Nowak avatar
2014.02.28
Tomasz Nowak

Czy komendant musiał się szkolić?

​Internauci zarzucili komendantowi bytomskiej Straży Miejskiej Zbigniewowi Walaskowi, iż złamał przepisy, bo nie ukończył w terminie szkolenia podstawowego dla strażników. Walasek zarzuty odrzuca utrzymując, że szkolić się nie musiał. Więcej o tej sprawie piszemy w papierowym wydaniu "Życia Bytomskiego", które ukaże się 3 marca. Internauci sprawę ruszyli, ale oficjalny ton nadał jej radny Platformy Obywatelskiej Andrzej Kostek. W interpelacji skierowanej do prezydenta Bytomia Damiana Bartyli zawarł on pytanie o to, czy komendant odbył szkolenie. Jego zdaniem wedle prawa powinien to zrobić w ciągu roku od objęcia fukcji. Ten czas już minął. Walasek szkolenia nie ukończył, co wedle internautów oznacza, iż automatycznie stracił prawo kierowania Strażą i powinien zostać zwolniony. Zbigniew Walasek uważa zarzuty za absurdalne. Podkreśla, że jako były policjant zdobył odpowiednie kwalifikacje i był na wielu kursach. Co więcej ekspertyza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, o którą wystąpił potwierdza, że nie musiał brać udziału w dodatkowym szkoleniu. 


News był oglądany 2181 razy.
  • Ocena - 2.5455 11 głosów
   


Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy

Piotr Bruzda
napisał
28.02.2014
o 11:39

W demokratycznym państwie prawa “prawo powielaczowe” (wytyczne, instrukcje, ekspertyzy, itp.) nie mają racji bytu, chyba, że wróciliśmy do peerelu.

Obywatele III RP mają obowiązek stosować się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego) - zgodnych z konstytucją. Walasek jako obywatel III RP też do nich należy.

Skoro ustawa o strażach gminnych umieszcza komendanta wśród stanowisk strażniczych (art.8a), które mają wykonywać zadania, o których jest mowa w art. 10, to obowiązkiem komendanta było ukończyć szkolenie podstawowe z wynikiem pozytywnym, o którym jest mowa w art. 25 ustawy.

Kropka.

Prezydent Damian Bartyla jest zobowiązany do zwolnienia komendanta Zbigniewa Walaska.

Wszystkie zachowania komendanta Walaska po upływie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie wypełnieniu przez niego w tym czasie ustawowego obowiązku ukończenia szkolenia podstawowego, są nieważne z mocy prawa i narażają Gminę nie tylko na wizerunkowy blamaż, ale także na roszczenia.

Warto też pamiętać, że poprzedni komendant Artur Paczyna przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (grudzień 2009 roku), wprowadzających obowiązek szkolenia dla komendanta, ukończył szkolenie.

Andrzej Raczyna
napisał
28.02.2014
o 11:53

A kto pamięta dlaczego odszedł poprzedni Komendant ?

Piotr Bruzda
napisał
28.02.2014
o 12:04

Po wyborach, Damian chciał mieć swojego na stanowisku komendanta, więc Paczyna musiał zwolnić miejsce dla Walaska.

Student
napisał
28.02.2014
o 12:18

Panie Piotrku Bruzda widze, że mam przyjemność z prawnikiem w związku z powyższym poproszę o interpretację art. 25 ust. 4 podnoszonej przez Pana ustawy o strażach gminnych. Zastanawia mnie jaki był cel ustawodawcy i jakich sytuacji dotyczy.

Marcin Hałaś
napisał
28.02.2014
o 12:49

Podobne problemy:
Czy profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej może być członkiem rady nadzorczej spółki skarbu państwa bez ukończenia kursu dla członków rad nadzorczych SSP?
Czy pilot z uprawnieniami na latanie dreamlinerami może kierować małym fiatem bez posiadania prawa jazdy kategorii B?
Prawników-hobbystów proszę o odpowiedź.

Radca
napisał
28.02.2014
o 13:07

Brawo student, będą z Ciebie ludzie. Wiem do czego zmierzasz. Dokonałem szczegółowej analizy ustawy o strażach gminnych gdzie wszystko jest w przedmiocie podnoszonego tematu wyjaśnione. Zanim jednak przejdę do rzeczy chętnie zapoznam się z ciekawymi uwagami i interpretacją obowiązującego prawa przez internetowych tzw. prawników.

Piotr Bruzda
napisał
28.02.2014
o 13:10

Studentowi:

Uwaga generalna:
Ustawodawca musiał zawrzeć w art. 25 różne sytuacje, które się zdarzają w życiu. Często jest tak, że do SM aplikują ludzie, którzy mają już szkolenie podstawowe ukończone (np. bezrobotni, którzy zostali wysłani na szkolenie przez PUP lub przechodzący z innych jednostek).

Art. 25 ust. 4 należy odczytywać i interpretować w kontekście treści całego art. 25, który brzmi:

Art. 25.
1. Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe.
2. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Członkowie komisji powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu szkolenia podstawowego.
3. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.
4. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych, wa-runki i zakres udziału Policji w szkoleniu podstawowym, sposób powoływania, skład i tryb działania komisji egzaminacyjnych, obowiązki przewodniczącego komisji, formę egzaminu oraz organ właściwy do wydania świadectwa złożenia egzaminu i wzór świadectwa. Rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia strażników i jednolitości minimum programowego, formy szkolenia, zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędnej do wykonywania obowiązków strażnika oraz poprawność przebiegu i rzetelność oceny egzaminowanych.

Nie ulega wątpliwości, że ust. 4 nie dotyczy szkolenia podstawowego, lecz stanowi wyjątek do postanowień artykułu 25 w zakresie czasu, na jaki można zatrudnić strażnika (czas nie określony zamiast czasu określonego).

W omawianym przez nas przypadku, oznacza to, że Prezydent Damian Bartyla mógł zatrudnić Zbigniewa Walaska na stanowisku komendanta na czas nieokreślony albo od razu, jeżeli Walasek miałby ukończone szkolenie podstawowe (“odpowiednie przygotowanie do pracy w straży”), albo jako drugą umowę (po umowie na czas określony, o której jest mowa w ust. 1) dopiero po ukończeniu przez Walaska szkolenia podstawowego w ciągu 12 miesięcy (ust. 3).

W każdym razie, nawet gdyby Prezydent Damian Bartyla “falandyzując” zawarł jako pierwszą umowę ze Zbigniewem Walaskiem - umowę na czas nie określony, uznając, że jako były policjant ma on “odpowiednie przygotowanie do pracy w straży”, to i tak ów policjant - komendant musiałby w ciągu 12 miesięcy ukończyć szkolenie podstawowe, aby wykonywać zadania, o których jest mowa w art. 10 ustawy.

Obecnie, Zbigniew Walasek nie może wykonywać zadań strażniczych. Nie mając uprawnień potrzebnych do sprawowania funkcji komendanta, pracodawca (działający za SM prezydent) jest zobligowany rozwiązac umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Kadrowy
napisał
28.02.2014
o 13:30

Choć Piotr Koj mógł zatrudnić Paczynę na czas nie określony od razu (obowiązywały inne przepisy), to jednak tego nie zrobił. Paczyna miał umowę pierwszą na czas określony.

Jacek Ranek
napisał
28.02.2014
o 14:07

Do redaktora Nowaka:

Kiedy napisze Pan o wzroście bezrobocia w Bytomiu i o czynnikach, które to m.in. powodują. Mam na myśli politykę kadrową prezydenta Damiana Bartyli, który w miejskich jednostkach i UM.zatrudnia emerytów mundurowych (SM - Z. Walasek) lub co najmniej przyzwala na ich zatrudnianie (ZBM - Piórek, SM - H. Ciara, L. Gołombek, K. Polak, UM - A. Głogowski, T. Ostrowski).

Ile nas to kosztuje ?

Panowie radni, co wy na to?

Student
napisał
28.02.2014
o 14:11

Drogi Piotrze. Art. 25 ust. 4 ustawy stanowi, że w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży. Moim zdaniem podniesiona kwestia ,, odpowiedniego przygotowania do pracy w straży ,, nie odnosi się jedynie do ukończenia szkolenia podstawowego gdyż w takim razie ustawodawca wskazałby na nie bezpośrednio. Prawdopodobnie omawiany wyjątek dotyczy sytuacji kiedy zainteresowny posiada stosowne inne szkolenia i kwalifikacje które w oparciu o program szkolenia podstawowego strażników są wystarczające. Podobna sytuacja chyba jest w przypadku uzyskiwania koncesji na pracownika ochrony mienia.

Obiektywny
napisał
28.02.2014
o 15:17

Do Kadrowego :    Jak wieść gminna niesie Pacyna zanim został Komendantem Straży Miejskiej pracował wcześniej w Operze gdzie był krawcem czy suflerem. Trudno żeby z takimi kompetencjami zatrudniono go na czas nieokreślony. Niezrozumiały jest również fakt, że przez kilka lat pełnił tą funkcję bez jakiegokolwiek przeszkolenia. Stąd chyba wiele nietrafionych później decyzji. Tylko dlaczego za to wszystko w tym ,,końskie fanaberie ,, płaciliśmy MY MIESZKAŃCY .

Dobrze poinformowany
napisał
28.02.2014
o 15:34

Podobno szył pacynki !!!! smile

mieszkaniec bytomia
napisał
28.02.2014
o 17:45

Pan Marcin Hałaś  re: Podobne problemy

Panie Marcinie ma pan w 100% racje profesor wyższej uczelni nie może zasiadać radzie nadzorczej spółki ...... ale uczyć np. w liceum to moze?  czy nie?
Pilot dreamlinera faktycznie nie moze prowadzić małego fiata bez kategorii B….... ale airbasem albo cesną  to chyba może latać?... czy nie?
Więc jak to jest policjant z długoletnim stażem w resorcie a w dodatku po szkole w stopniu oficerskim to musi przechodzić szkolenie?....czy moze być zwolniony z tego szkolenia?
Kursy szkolenia podstawowego strażnika odbywają sie w szkołach przy Komendach Wojewódzkich policji lub w szkołach takich jak Legionowo i wykłady są prowadzone przez oficerów policji….....więc po jaką chole…..ę marnować pieniądze na szkolenie kogoś kto już jest wyszkolony!  Brak logiki ! Ale…..  ale ......  wpadł mi teraz świetny pomysł!!!!! Zaoszczędzimy i pieniądze i zakończymy ten bezsensowny spór…..... pełen kompromis wszyscy będą zadowoleni smile  będzie i wilk syty i owca (w) c…..ała:). Panie Walasek niech pan odbędzie szkolenie!! Proponuje zeby przeszkolił się pan sam! W tym celu proszę w pokoju ustawić  biurko i ławkę z krzesłem sztuk1, następnie zza biurka niech pan poprowadzi wykłady a następnie uda się  do ławki i wszystko to co pan powiedział zapisze!!!!   

I tak przez wymaganą ilość  dni,    a następnie w odwrotnej kolejności niech pan wypełni testy i co tam trzeba a następnie sam sobie to sprawdzi!!!  I tak rozwiążemy ten diabelnie poważy dylemat z pańskim szkoleniem a do tego jeszcze kasę zaoszczedzimy!!! smile  smile
CO pomysł dobry !!!!

Ciekawski
napisał
28.02.2014
o 21:19

Mam pytanie czy przywoływany w dyskusji Artur Paczyna to ten sam, który jest wykładowcą w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej ?

Rambo
napisał
28.02.2014
o 21:34

Bijecie pianę panowie.
Ale od tego, co piszecie, nie zmieni się treść ustawy.
A tam jak byk stoi: szkolenie, dla wszystkich bez wyjątków.

Możecie kpić ile wlezie, ale od tego nie zmieni się treść rozporządzenia wykonawczego w sprawie szkolenia.

A tam jak byk jest program i zakres.

Jak Paczyna wrócił z Legionowa w grudniu 2009 roku, opowiadał, że razem z nim do egzaminu przystąpiło 2 policjantów.

Oni jakoś mogli, tych naszych czterech - nie może.
Porażka.

Przy okazji.

Jakie obecnie stanowiska w SM pełnią emeryci policyjni bez szkolenia, którzy zatrudnili się do SM na aplikantów?

Pytam, bo nie tylko nie mają szkolenia, ale i mundurów, choć w ustawie jak byk stoi, że czynności służbowe mogą wykonywać tylko umundurowani strażnicy.

Piotr Bruzda
napisał
28.02.2014
o 21:50

Studentowi:

Gdyby ustawodawca chciał zwolnić policyjnych emerytów z obowiązku odbywania szkolenia, to napisałby to wprost. w ustawie.

Nie zrobił tego, gdyż uznał, że policjant emerytowany, jak każdy inny śmiertelnik, też może takie szkolenie przejść.

Celem powstania straży gminnych nie było zapewnienie emerytom policyjnym synekur, lecz praca dla dobra wspólnego wykonywana przez cywili.

Nie po to powstała SM, aby teraz po 24 latach robić z niej Ochotniczą Rezerwę MO lub na powrót Miejską Służbę Porządkową

Jak policjanci chcieli nadal pracować dla dobra wspólnego, mogli to robić nadal w Policji (za niemałe pieniądze). Jest tam tysiące wakatów. A doświadczony policjant jest wart tynfa.

Rambo
napisał
28.02.2014
o 21:51

Zabierać miejsca cywilom w mieście, gdzie jest ponad 20% bezrobocie rejestrowane, to porażka tych, którzy na to pozwalają.lub to tolerują.

Panie Prezydencie Bartyla!

Co powie Pan bytomianom, którzy są na zasiłku lub już bez niego i nie mogą pracować w mieście, bo nie ma w nim dla nich pracy, za to jest dla tych, którzy mają wysoki dochód z mundurowej emerytury?

@
napisał
28.02.2014
o 22:41

Ciekawski tak to ten. Prowadził ćwiczenia z prawa konstytucyjnego i prawoznawstwa do czerwca 2013 r.

pracownik Opery
napisał
02.03.2014
o 01:22

To kłamstwo, że Pan Artur Paczyna zajmował się w Operze krawiectwem. Był inspicjentem i należał do ścisłego jej kierownictwa. To między innymi w wyniku jego ciężkiej i uczciwej pracy instytucja ta osiągnęła światowy poziom. Kłamstwem są również opowiadane przez złośliwych chłopaków z sekcji baletowej plotki na temat jego odejścia i przejścia w abstynencję. Pan Artur od zawsze brzydził się alkoholem. To wielki lokalny patriota, bezkompromisowy , niesłychanie uczciwy i przywiązany do tradycji. Posiada On nieprzeciętne zdolności przywódcze. Bytomianie nie zmarnujmy tego talentu !

Marcin Hałaś
napisał
02.03.2014
o 10:56

Prawdziwy festiwal przesady. Artur Paczyna ani nie był krawcem, ani członkiem ścisłego kierownictwa Opery Śląskiej. Z tego co wiem, w czasie studiów pracował tam jako inspicjent. Bardzo fajne zajęcie. Znam szanowanych obywateli na wysokich stanowiskach, którzy w czasie studiów zrywali truskawki albo sprzątali markety.

Marcin Hałaś
napisał
02.03.2014
o 10:58

PS Zresztą chyba niepotrzebnie dodałem posta, bo jak widzę wpis “pracownika Opery” ma głęboko ironiczny charakter.

rambo
napisał
02.03.2014
o 22:07

Może i pacynka i abstynent i naraził się wielu.

Ale widać jak na dłoni, że był o niebo lepszy niż wszyscy emeryci pułkownicy razem wziąwszy.

Ze zdemoralizowanej jednostki stworzył mechanizm służący miastu i mieszkańcom.

Tu was boli.

I dlatego plujecie na niego.

I te atawimy, które was dręczą (np. konie).


A i opera zmieniła się po jego odejściu.

Na gorsze.

ciekawski
napisał
08.03.2014
o 01:10

A ja jestem ciekawy jaki będzie finał tej sprawy,

@ ciekawski
napisał
08.03.2014
o 01:46

To już nas jest nas, aż dwóch smile
artykuły z tego wydania

Wieża ciśnień, czyli reaktywacja niedokończona

​Bo nie ma pieniędzy. Wieża ciśnień stojąca przy ulicy Oświęcimskiej wciąż czeka na swoje drugie życie. Zostało ono już nawet zaplanowane i to w paru wariantach, ale na…

więcej >>>
Życie miasta | 2018.02.19 | Edytor

Brali łapówki i ustawiali przetargi

​Zatrzymani przez policję. Zdaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń dochodziło do wielu nieprawidłowości. W efekcie funkcjonariusze zatrzymali już wiele wysoko postawionych osób.

więcej >>>
Życie miasta Ciemna strona życia | 2018.02.19 | Edytor

Poczta przy Miarki została zabytkiem

​Wartościowa architektonicznie. Mamy w Bytomiu kolejny zabytek. Decyzją  Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do rejestru obiektów nieruchomych wpisano gmach Poczty Polskiej przy ulicy Miarki 2.

więcej >>>
Życie miasta | 2018.02.19 | Edytor

Do przedszkola tylko przez Internet

​Zapisy już wkrótce. Ponad 4,5 tysiąca miejsc czeka na dzieci w 41 bytomskich przedszkolach miejskich. Zapisy do nich ruszą 5 marca i podobnie jak w minionych…

więcej >>>
Życie miasta | 2018.02.19 | Edytor

Odważni i zdeterminowani stworzyli sieć tańca

​Śmierć na początek. Dwoma interesującymi spektaklami zainaugurowano w naszym mieście działalność Polskiej Sieci Tańca. Pokazano je na scenie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.  

więcej >>>
Życie miasta Życie kulturalne | 2018.02.19 | Edytor

Zatrzęsło miastem

​Strach. Po południu w minioną sobotę potężnie zakołysało Bytomiem. Mieszkańcy najedli się sporo strachu. 

więcej >>>
Życie miasta Ciemna strona życia | 2018.02.19 | Edytor

Tajemnicza krypta ukryta pod posadzką

​Archeolodzy w akcji. Czyje szczątki kryje tajemnicza krypta grobowa odkryta jakiś czas temu pod posadzką kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny? Natrafiono na nią podczas badania innych…

więcej >>>
Życie miasta | 2018.02.19 | Edytor

Młodzi Francuzi u Smoleniaków

​Angielskie konwersacje. Do bytomskiego I Liceum Ogólnokształcącego przyjechało 25 licealistów z francuskiego miasta La Pommeraye, aby doskonalić swoją znajomość języka angielskiego, a przy okazji dowiedzieć się czegoś o Bytomiu i naszym…

więcej >>>
Środek życia | 2018.02.19 | Edytor

Nanotechnika, czyli coś bardzo małego

​Naukowa wystawa w muzeum.  „Witamy w nanoświecie” to tytuł wystawy, którą w czwartek otwarto w gmachu głównym Muzeum Górnośląskiego. Jest skierowana przede wszystkim do młodzieży, a sporą część eksponatów wykonali właśnie…

więcej >>>
Środek życia | 2018.02.19 | Edytor

Uczniowie wysłali pączki do Afryki

​Pomagają innym. Nietypowa akcja charytatywna w radzionkowskiej Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Szymały. Jej uczniowie przyłączyli się do ogólnoświatowej akcji pod hasłem „Wyślij pączka do…

więcej >>>
Środek życia | 2018.02.19 | Edytor

Radna tańczyła w Popielec

​Przeciw przemocy czy przeciw tradycji? Radna Joanna Stępień zorganizowała kolejną edycję akcji „Taniec przeciw przemocy”. A nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 44 zaangażowała do tego sporą grupę uczennic.…

więcej >>>
Środek życia | 2018.02.19 | Marcin Hałaś

Polonia nie odpuszcza:  Czech zamiast „Siemka”

Hokej. Przed pre play offem zarząd TMH zaskoczył kibiców. Trenera Andrzeja Secemskiego zastąpił 45-letni Aleš Totter.

więcej >>>
Życie sportowe | 2018.02.19 | Witold Branicki

25 lutego 2018

imieniny:
Wiktora, Cezarego

Bytom
-12°C

Ciśnienie: 1026 hPa

Galeria Tomenki

Nasze akcje

  • Panteon bytomski

    Cykl artykułów o ludziach, którzy na przestrzeni wieków zasłużyli się dla Bytomia. więcej >>>

Redakcja