Zb logo

  

   blogi   forum

Wiadomości

Komentarze / Blogi

Tomasz Nowak Tomasz Nowak

Kamera! Akcja! I nic nie widać

​Bytomski system monitoringu to 38 kamer non stop rejestrujących to,… więcej >>>


Marcin Hałaś Marcin Hałaś

Dobra koalicja, a przynajmniej najlepsza

Od wyborów samorządowych Bytomiem rządzi koalicja KO-PiS, czyli Koalicji Obywatelskiej… więcej >>>


Witold Branicki Witold Branicki

Krajobraz po historycznym spadku

​Na 760-lecie lokacji Bytomia na prawie niemieckim Ratusz oraz jego… więcej >>>


Jacek Sonczowski Jacek Sonczowski

Święto policji w teatrze “Rozbark”

​Policjanci z bytomskiego garnizonu spotkali się w Bytomskim Teatrze Tańca… więcej >>>Panteon Bytomski

ZYGMUNT KLESZCZYŃSKI - CAŁE ŻYCIE NA SZLAKU

Jednym z najważniejszych organizatorów powojennego ruchu turystycznego w Bytomiu stał się Zygmunt Janusz Kleszczyński - bohater dzisiejszego “Panteonu bytomskiego”. Do dziś wiele osób uważa go tu za drugiego Aleksandra Janowskiego.

Rozmiar: 5493 bajtów Od momentu powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w 1950 r. został jego członkiem, jednym ze współzałożycieli Oddziału PTTK w Bytomiu. W pierwszej kadencji pełnił również funkcję sekretarza jego zarządu. Urodził się 9 listopada 1906 r. w Miżyńcu k. Przemyśla. Maturę zdał w gimnazjum w Gródku Jagiellońskim. Było to w 1926 roku. W 1934 roku z kolei ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Swoją młodość podzielił między harcerstwo i turystykę, wstępując do ZHP i w 1926 r. do PTT. Był instruktorem Chorągwi Lwowskiej ZHP, żołnierzem Września, a w czasie okupacji - komendantem Rejonu “Astra” Armii Krajowej we Lwowie. Działał pod pseudonimem “Wiar” lub “Stanisław”, zajmując stanowisko komendanta Chorągwi Lwowskiej Harcerstwa Polskiego.

Po II wojnie światowej wraz z rodziną (żoną Martą z Gąsiorowskich i synem Adamem) zamieszkał w Bytomiu, gdzie pracował zawodowo w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Za zorganizowanie w1946 r. na Jasnej Górze spotkania instruktorów byłej Chorągwi Lwowskiej ZHP został skazany na 2,5 roku więzienia. Karę tę odsiedział w Strzelcach Opolskich. Po wyjściu na wolność zaczął intensywnie uprawiać turystykę górską oraz piesze wycieczki w okolicach Bytomia. Już w roku 1946 został aktywnym członkiem katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a trzy lata później oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Katowicach.

Uzyskując kolejne uprawnienia kadry PTTK, został współzałożycielem Koła Przewodników Bytomskiego Oddziału PTTK, pełniąc w nim w latach 1952-55 r. funkcję prezesa, a potem sekretarza. Natomiast do roku 1960 był członkiem Prezydium Zarządu Oddziału. Kleszczyński zainicjował działalność sekcji turystyki pieszej, która w 1957 r. przekształcona została w Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej. Dla wielu młodych stał się wzorem kultury na turystycznym szlaku. Był wspaniałym towarzyszem wędrówek i włóczęg, zwłaszcza w mniej licznym gronie, dzieląc się z uczestnikami swoją wszechstronną wiedzą krajoznawczą. Swoje doświadczenia przewodnika beskidzkiego i terenowego, przodownika turystyki górskiej, zasłużonego instruktora krajoznawstwa, instruktora ochrony przyrody i opieki nad zabytkami przekazywał kolejnym pokoleniom w czasie licznych kursów i wycieczek szkoleniowych.

Równolegle z działalnością w bytomskim Oddziale PTTK prowadził Zygmunt Kleszczyński działalność w Okręgu PTTK w Katowicach. Początkowo działał tam jako członek Okręgowej Komisji Turystyki Górskiej i zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Turystyki Pieszej. Był aż do śmierci przewodniczącym Regionalnego Kręgu Instruktorów Krajoznawstwa. Ze względów rodzinnych przeprowadził się w 1974 r. z Bytomia do Oświęcimia, gdzie również aktywnie działał w strukturach PTTK Oddziału “Ziemia Oświęcimska” i województwa bielskiego. Odznaczano go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem A. Janowskiego, Medalem 100-lecia Turystyki Polskiej oraz licznymi odznakami resortowymi i regionalnymi. IX Zjazd Krajowy PTTK nadał mu godność Członka Honorowego.

Kleszczyński zmarł niespodziewanie 17 września 1986 r. w Katowicach. Dla uczczenia pamięci o nim Zarząd Oddziału PTTK w Bytomiu nazwał żółty szlak pieszy biegnący ze stacji Bytom- Północ przez Las Bytomski i Rokitnicę do Grzybowic imieniem Zygmunta Kleszczyńskiego.

25 maja 2020

imieniny:
Grzegorza, Urbana

Galeria Tomenki

Nasze akcje

  • Panteon bytomski

    Cykl artykułów o ludziach, którzy na przestrzeni wieków zasłużyli się dla Bytomia. więcej >>>

Redakcja